Videoklip Sense

by katkaivankova

 

Videoklip kabaretno-muzikálovej skupiny Sense.

 

 

SENSE

Spevácko-tanečné zoskupenie troch mladých divadelných predstaviteliek, speváčky Kataríny Ivankovej a tanečných protagonistiek Petry Nezvalovej a Marty Karácsonyovej.

Trojica dievčat chytila do rúk chuť pracovať, tvorivo sa realizovať a podnietila vznik skupiny s cieľom osamostatniť sa a prejaviť svoj talent aj mimo divadelných dosiek. Svoje snahy, motiváciu, chuť, šarm a živú podstatu či nápaditosť prevtelili nie len do skupinovej spolupráce, ale aj do pozitívnej atmosféry a do odkazu, ktorý sa nesie v samotnom názve tohto tria. Sense – má prejaviť práve zmysel každej individuality v skupine a zároveň zmysel jedinečnosti skupiny ako celku. A práve svoju jedinečnosť si chce toto mladé trio udržať a neustále oživovať, preto svoju cestu stavia na  špecifickej tvári, na vlastnom neopakovateľnom podaní jednotlivých výstupov, na profesionálnom prevedení, na príjemnom optimizme, nezabudnuteľnej atmosfére a tvorivom duchu, ktoré podáva cez charizmatické, vždy plné nasadenie svojich síl.

Takto vznikla v roku 2010 kabaretno-muzikálová skupina Sense, postavená na modely 1 + 2, teda na zoskupení z muzikálovej speváčky a z divadelného tanečného dua, ktoré majú spolu vytvoriť výnimočný kompaktný celok.

Sense má bohatý spevácky a choreografický repertoár a svoj program naďalej rozširuje a obohacuje.  Opiera sa najmä o široký kabaretný a muzikálový repertoár, spracovaný podľa vlastnej idey, rovnako ako aj o samostatné spevácke a tanečné čísla, vytvorené z vlastnej motivácie či na základe konkrétnych príležitostí a žiadosti klienta.  Skupina takto ponúka samostatný program vytvorený na kľúč, ako aj možnosť spolupráce podľa potrieb a požiadaviek klienta, kedy na základe vzájomnej dohody dokáže svoj program flexibilne prispôsobiť, inovovať ho, dotvárať a dopĺňať o nové čísla. V prípade záujmu klienta má skupina možnosť prizvať si k spolupráci ďalších protagonistov, tak speváckych,  ako aj tanečných.